Monitoring pożarowy

W związku z zakończonymi pracami, mającymi na celu ujednolicenie postępowania w zakresie prowadzenia monitoringu pożarowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu na terenie powiatu żagańskiego, tut. Komenda informuje co następuje:

Celem prowadzenia spójnego i jednolitego postępowania w zakresie realizacji monitoringu pożarowego wobec:

– podmiotów, świadczących usługę transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych na rzecz abonentów aplikujących do Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu,

– właścicieli, zarządców obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarów, przygotowywane są stosowne wytyczne w zakresie wymagań organizacyjno – technicznych niezbędnych do uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP sposobów połączenia systemów sygnalizacji pożarowej z obiektem PSP.

Poniżej znajduje się konkretna dokumentacja (z możliwością pobrania) traktująca całość problemu począwszy od wystąpienia potencjalnego abonenta do zawarcia umowy z operatorami.

Osoba do kontaktu: mł. bryg. Krzysztof Sowa – tel.: 68 368 1326

PLIKI DO POBRANIA

1 Komunikat do abonenta

2 Komunikat do operatora

3 Wniosek abonenta

4 Decyzja uzgadniająca warunki przyłączenia

5 Wniosek operatora

6 Umowa z operatorem

7 Zarządzenie Nr 1 Komendanta Powiatowego PSP

8 Załącznik nr 1 do ww Zarządzenia

9 Wniosek o wydanie zaświadczenia