OSP \ Kursy i szkolenia \ Szkolenie OSP w roku 2017

Realizując plan ciągłego rozwoju i doskonalenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu żagańskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zrealizowała w 2017 roku 6 szkoleń i kursów dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • szkolenie strażaków ratowników OSP – 28 druhów
  • szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 13 druhów
  • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 14 druhów
  • szkolenie dowódców OSP – 15 druhów
  • szkolenie naczelników OSP – 10 druhów
  • szkolenie komendantów gminnych OSP – 3 druhów

 

Obecnie trwa szkolenie strażaków ratowników OSP, na które uczęszcza 28 druhów.