Ćwiczenia z udziałem żołnierzy Armii USA

26 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyła w ćwiczeniach epizodycznych, których organizatorem była 11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Ćwiczenia zakładały wypadek drogowy z udziałem kolumny pojazdów woskowych Armii USA i samochodu osobowego cywilnego, podczas którego wystąpiła duża ilość osób poszkodowanych. Głównym elementem ćwiczeń było przeprowadzenie ewakuacji i segregacji osób poszkodowanych. Działania ratownicze były dodatkowo utrudnione ze względu na bardzo niską temperaturę powietrza oraz wyciek paliwa z samochodu osobowego, który stworzył zagrożenie pożarem.

Głównymi celami ćwiczeń było doskonalenie organizacji akcji ratowniczej przy wypadkach komunikacyjnych oraz działań ratownictwa medycznego podczas zdarzeń o charakterze masowym, przy udziale wielu służb ratowniczych i podmiotów współdziałających. Zamierzone cele zostały w pełni zrealizowane, co potwierdziło przygotowanie służb ratowniczych z terenu powiatu żagańskiego do prowadzenia tak trudnych działań.

Po zakończeniu części dynamicznej służby uczestniczące w ćwiczeniach oraz obserwatorzy zapoznali się z budową i charakterystyką techniczną pojazdów Armii USA.

W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzietrzychowic i Brzeźnicy, Wojskowej Straży Pożarnej w Dobrem n/Kwisą i Świętoszowie oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Obserwatorami ćwiczeń byli funkcjonariusze pionu operacyjnego z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego oraz przedstawiciele powiatowego, miejskich i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Grzymała

Foto: mł. asp. Wiktor Deczkowski