Budowa obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szprotawie – etap I

Dokumentacja do pobrania

część I

część II

Spis dokumentacji:
1. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
2. SIWZ rozdział I
3. SIWZ rozdział II

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ   – cz. 1 : Architektura i zagospodarowanie terenu
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ   – cz. 2 : Projekt konstrukcji
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ   – cz. 3 : Projekt Instalacji elektrycznych
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ   – cz. 4 : Projekt Instalacji sanitarnych
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ   – cz. 5 : Projekt przyłączy sanitarnych; projekt aranżacji wnętrz; przedmiar robót
  6. Załączniki numer 2-8 do SIWZ

INFORMACJE:

wyjasnienia nr 1 z dnia 18

wyjasnienia nr 2 z dnia 26

załacznik nr 1 do wyjasnień z dnia 26

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty