Inauguracja kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Inauguracja kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

 

W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego 2018/2019 oraz związanym z tym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w obiektach mieszkalnych, stanowiących realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców a także oficjalną inauguracją ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w dniu 06 listopada w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu odbyło się spotkanie z właścicielami i zarządcami nieruchomości zamieszkania zbiorowego oraz przedstawicielami samorządów z terenu powiatu żagańskiego.

Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. Marek Ławrecki przy wsparciu Andrzeja Frątczaka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu.

Na spotkaniu omówiono cele i założenia ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Przedstawiono statystykę działań ratowniczych prowadzonych na terenie Polski oraz powiatu żagańskiego, związanych z występowaniem tlenku węgla oraz pożarami w obiektach mieszkalnych. Omówiono szczegółowo właściwości tlenku węgla, jego wpływ na organizm ludzki, objawy zatrucia oraz przyczyny występowania tego gazu w obiektach mieszkalnych. Przedstawiono inne zagrożenia dla życia i zdrowia w obiektach budowlanych, tj.: sople i nawisy lodowe, nawisy śnieżne, nagromadzenie śniegu na dachach oraz nietrwale zamocowane elementy budynków i instalacji. Szczegółowo omówiono postawy prawne dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), instalacji gazowych oraz elektroenergetycznych i piorunochronnych a także dotyczące dojazdów pożarowych do budynków i składowania materiałów palnych na strychach, poddaszach i drogach ewakuacyjne oraz wpływ łamania tych przepisów na rozprzestrzenianie się pożaru i prowadzenie działań ratowniczych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu szczegółowo omówił przepisy prawne dotyczące zasad przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Uczestnikom spotkania przekazano ulotki ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w celu umieszczenia ich na klatkach schodowych w administrowanych budynkach oraz we własnych siedzibach.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu oraz Straży Miejskich w Żaganiu i w Szprotawie.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Grzymała

Foto: KP PSP w Żaganiu