Kursy i szkolenia druhów OSP w 2018r

Realizując plan ciągłego rozwoju i doskonalenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu żagańskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zrealizowała w 2018 roku 8 szkoleń i kursów dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

  • szkolenie strażaków ratowników OSP – ukończyło 26 druhów,
  • 3 szkolenia z bhp dla OSP – ukończyło 104 druhów,
  • 2 kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy – ukończyło 21 druhów,
  • szkolenie dowódców OSP – 8 druhów,
  • szkolenie dla strażaków ratowników OSP (egzamin końcowy 10.02.2019r.) – ukończyło 14 druhów.