Żagańskie Targi Pracy i Edukacji

20 marca 2019 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyli w Żagańskich Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Żaganiu. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu pod patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.

Targi miały na celu zapoznanie uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Podczas targów przedstawiciele tutejszej komendy zaprezentowani młodzieży zasady naboru do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych oraz służby przygotowawczej w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Osoby zainteresowane otrzymały materiały informacyjne z poszczególnych szkół pożarniczych oraz gadżety promujące Państwową Straż Pożarną.

Ponadto w ramach prewencji społecznej strażacy z JRG PSP w Żaganiu przeprowadzili szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Foto: KP PSP w Żaganiu

Opracowanie: st. kpt. Paweł Grzymała