Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Żaganiu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Żaganiu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w obsadzie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP wszystkie informację w poniższym linku:

Ogłoszenie o naborze 23.12.2020-22.01.2021

Wynik I etapu naboru – ocena złożonych dokumentów

Wynik II etapu postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej

Wynik III etapu postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian braku lęku wysokości

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów